3 etap Future Gardens już w sprzedaży! sprawdź

Przekazanie kluczy a odbiór mieszkania od dewelopera

Nie wszyscy mają świadomość tego, że obiór techniczny mieszkania od dewelopera nie jest równoznaczny z przekazaniem kluczy. To, czy moment odbioru kluczy będzie pokrywał się z odbiorem technicznym naszego mieszkania, uzależnione będzie od rodzaju umowy deweloperskiej. Jeśli jednak w umowie takiego zapisu nie ma, to zwykle przekazanie kluczy powinno nastąpić w chwili, gdy podpisana zostanie umowa przenosząca własność, tj. po odbiorze mieszkania. 

Przez odbiór techniczny mieszkania od dewelopera rozumie się sprawdzenie przez nabywcę nieruchomości, czy jej stan bieżący jest zgodny z umową deweloperską. Konieczne jest spisanie protokołu, w którym należy umieścić ewentualne usterki czy niezgodności ze standardem wykończenia. Z kolei odebranie kluczy jest momentem równoznacznym z wydaniem mieszkania nabywcy. Od tej chwili deweloper nie ma prawa wejść do mieszkania, a nabywca zobowiązany jest przyjąć na siebie ryzyko uszkodzenia lokalu. 

Przedstawione na tej stronie internetowej materiały nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące dla stron, a ich charakter jest wyłącznie poglądowy.

Realizacja Asearch.pl - Janpul 2021